slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

PKP Regnvandsteknik

PKP Regnvandsteknik er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der leverer klimasikre løsninger til lokal afledning af regnvand fra etageejendomme og rækkehusbebyggelser. Vi skaffer samtidig finansiering til projekterne, så beboerne ikke påføres udgifter. I samarbejde med nogle af landets største entreprenørfirmaer udfører vi hele processen fra forundersøgelser og tilladelser til færdige robuste regnvandsløsninger – Det hele sker naturligvis i tæt dialog med beboerne. PKP Regnvandsteknik udfører desuden større kortlægningsopgaver af byområder med henblik på klimasikring for landets kommuner og forsyninger.