Ved Bangsbo Plads i Vanløse har PKP Regnvandsteknik været med til at gennemføre et omfattende prestigeprojekt for Københavns Kommune, hvor der er etableret fire skybrudssikre testfaskiner ved parcelhuse.

Formålet er at afklare, hvor hurtigt vandet siver ned gennem leren, hvor store de lokale grundvandsstigninger er omkring faskinerne ved skybrud (100-års regn), og hvor stor fjernelsen af zink, bly, tjærestoffer og bakterier (fra tagvandet) er i faskinerne.

Faskiner