Beboerforeninger

De eksisterende kloakker har ikke kapacitet til at rumme de forsat hyppigere og kraftigere skybrud. Derfor er der behov for at frakoble regnvandet fra kloaksystemet. Dette skal gøres intelligent, så frakoblingen af regnvand ikke skaber lokale oversvømmelser eller andre gener. Samtidig bør frakobling ske uden udgifter for beboerne.

Læs mere om vores projekter under Nyheder

Rådgivningen dækker:

  • Ekstern finansiering af klimasikre regnvandsløsninger, så beboerne ikke påføres udgifter.
  • Forundersøgelser og ingeniørtekniske vurderinger af oplagte lokale regnvandsløsninger.
  • Indtænkning af skybrudssikring og lokal forskønnelse i regnvandsløsningerne hvor muligt.
  • Tæt inddragelse af beboerne i udformning af regnvandsløsningerne – beboerne skal med.
  • Risikovurdering og skybrudstest af de ønskede løsninger i forhold til en 100-års regn.
  • Indhentning af alle relevante tilladelser og godkendelser fra myndigheder, forsyninger m.v.
  • Etablering af regnvandsløsninger i samarbejde med nogle af landets største entreprenører.
  • Efterfølgende gennemgang på lokaliteten – vi er først færdige, når der er fuld tilfredshed.
  • Anden ingeniørteknisk rådgivningsbistand efter ønske og behov (dette dog mod betaling).

Yderligere oplysninger:

Civilingeniør, Ph.D., HD(A)
Kåre Press-Kristensen
Tlf.: 22 81 10 27
kpk@regnvandsteknik.dk

Beboer1

Beboer2