Myndigheder

For at gøre byerne klimasikre er det vigtigt, at vand fra tagflader og befæstede arealer frakobles kloakken. Det skal ske billigst muligt pr. kvadratmeter frakoblet areal uden at gå på kompromis med robusthed og sikkerhed. PKP Regnvandsteknik har praktiske erfaringer med etablering af faskiner, nedsivningsbassiner og overfladenedsivning (se Nyheder).

 

I forbindelse med Københavns Skybrudsplan og klimatilpasningsplan har vi netop færdiggjort projekter med vejbede i fire store grundejerforeninger og er rådgiver på fire skybrudsveje og et opsamlingsbassin, der skal etableres i en af byens mindre parker under stor lokal bevågenhed.

 

I samarbejde med forsyninger og kommuner gennemføres:

  • Screening af byer eller byområder for at kortlægge lokale nedsivningspotentialer.
  • Boringer og vinterpejlinger af højeste grundvandsstand i det øvre sekundære reservoir.
  • Økonomiske analyser og vurderinger for at finde den billigst mulige frakoblingsstrategi.
  • Kontakt til og samarbejde med bebyggelser, som ønskes afkoblet fra kloaksystemet.
  • Lignende kortlægningsopgaver eller andet samarbejde efter nærmere aftale.

Yderligere oplysninger:

Civilingeniør, Ph.D., HD(A)

Kåre Press-Kristensen

Tlf.: 22 81 10 27

kpk@regnvandsteknik.dk

Myndigheder