PKP Regnvandsteknik

PKP Regnvandsteknik ApS blev stiftet i 2014 af Kåre Press-Kristensen og Mathias Leon Pape.

Virksomhedens formål er at gennemføre billige, robuste og skybrudssikre regnvandsløsninger til større bebyggelser uden udgifter for beboerne. Virksomheden går derved direkte imod de mange enormt dyre og skrøbelige regnvandsprojekter, der i disse år gennemføres i stort antal – på beboernes regning – projekter som ikke engang er dimensioneret til at klare større skybrud.

I PKP Regnvandsteknik mener vi ikke, at beboerne skal betale for byens skybrudssikring. De løsninger virksomheden gennemføre er så billige, at virksomheden også står for at få løsningerne finansieret, så de ikke koster beboerne noget som helst. Dialogen med beboerne handler derved slet ikke om økonomi, men kan fokuseres på beboernes input og idéer til de tekniske løsninger.

Virksomheden ledes af Kåre Press-Kristensen og Mathias Leon Pape.
Kåre Press-Kristensen er uddannet civilingeniør, Ph.D. fra DTU og HD(A) fra Handelshøjskolen. Han har i en årrække med succes drevet (og driver forsat) den rådgivende ingeniørvirksomhed Ecocon Miljø, der har løst en lang række opgaver for landets største virksomheder, herunder Novo Nordisk, Biogen Idec, Lynettefællesskabet, Grundfos m.v.
Mathias Leon Pape er ligeledes uddannet civilingeniør fra DTU. Han fungerer som teknisk rådgiver og daglig projektleder. 

Virksomheden er bygget op om en simpel struktur, hvor Kåre Press-Kristensen er fagligt ansvarlig. Mathias Pape fungerer som daglig koordinator på en række af virksomhedens projekter. Til dagligt samarbejder både Kåre og Mathias tæt med beboere, boligselskaber, forsyninger og kommuner.

Virksomheden er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Industri, Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening.

34